Pozvanie na MDD 2014 v Lipovej

Túto sobotu a nedeľu usporiada Obec Lipová  v oboch častiach našej obce oslavy Dňa detí. 31.5.2014 / v sobotu/  oslávime Deň detí v Ondrochove a 1. júna 2014 / v nedeľu / zasa v Mlynskom Seku. Začiatok podujatia v sobotu aj v nedeľu je o 14.00 h. Tešíme sa na Vás.

Pozvánka na 31. mája 2014 na MDD v Ondrochove

Pozvánka na 1. júna 2014 na MDD v Mlynskom Seku

Pozdrav od nedeľných hercov z prípravy na predstavenie: "Dlhý, Široký a Bystrozraký"