Poriadok bohoslužieb od 11.07. do 17.07.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 11.07. do 17.07.2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum  Deň        Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

11.07.   Pondelok    07:00                 + Štefan Uher

12.07.   Utorok

13.07.   Streda        19:00                 za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Vaňovú

14.07.   Štvrtok

15.07.   Piatok         19:00                 + Dušan Hliva

16.07.   Sobota        07:00                + Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

17.07.   Nedeľa       10:30                 + Ján Zubček, manželka Mária a rodičia z oboch strán

______________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – sv. Benedikta, opáta, patróna Európy

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota: Spomienka – Panny Márie Karmelskej

Nedeľa: Šestnásta nedeľa v období cez rok


Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d.: 244, 246, 256, 257, 260.

 

Ondrochov: Sv. omša: Nedeľa o 09:15 h

Nový Svet: Sv. omša: Nedeľa o 08:00 h