Cirkevná slávnosť v Lipovej

V nedeľu,  7 . júna 2015 sa v dopoludňajších hodinách konala  v Lipovej cirkevná slávnosť- procesia Božieho tela. Spojením s prosbou o vytrvalosť a požehnanie pre všetkých sa táto verejná pobožnosť stáva požehnaním obcí a miest a má v nás vzbudiť horúcu túžbu po prenikaní tajomstva Božej lásky a snahu naplno čerpať zo zdroja Božskej sily pre nový život.

Symbolické pre procesiu Božieho tela, nazývanú Búdičky (čo znamená 4 oltáriky v tvare domčekov – búdok) je, že sa mladí ľudia z Lipovej obliekajú do krojov, búdičky sú charakterizované bielou kvetinovou výzdobou, taktiež počas tejto slávnosti deti sypú pred monštranciou s Ježišom v hostii lupienky kvietkov, ktoré si predtým nazbierali po záhradkách. Takto vyjadrujú to, že všetka krása naokolo je dielom Božej múdrosti.

Fotky z tejto slávnosti si môžete pozrieť tu.