Poriadok bohoslužieb od 18.07. do 24.07.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 18.07.2011 do 24.07.2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

 

Dátum  Deň            Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

18.07.    Pondelok     19:00                   + Ladislav Kvasnovský a rodičia z oboch strán

19.07.    Utorok          19:00                   + Michal Mazúch, manželka Veronika a zomrelé deti

20.07.    Streda          19:00                   + Vincent Levák a manželka Rozália

21.07.    Štvrtok          19:00                   + Jozef Majer, manželka Mária a zomrelé deti

22.07.    Piatok           19:00                    poďakovanie a prosba o Božiu pomoc a ochranu

23.07.    Sobota          07:00                  + Helena Mikulcová (1. výročie)

24.07.    Nedeľa         10:30                   + Anna Sládečková a manžel Jozef

________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Márie Magdalény

Sobota: Sviatok – sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy

Nedeľa: Sedemnásta nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 266, 269, 272, 274, 275.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 17:30h

Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 17:30h

Nedeľa o 08:00h