Poriadok bohoslužieb od 25.07. do 31.07. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

25.07.     Pondelok

26.07.    Utorok

27.07.    Streda

28.07.    Štvrtok

29.07.    Piatok         19:00               za zdravie a Božiu pomoc

30.07.    Sobota        7:00                + Anna a Štefan Smolárikoví a syn  Štefan

31.07.    Nedeľa       10:30               za jubilantov

________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok- sv. Jakuba, apoštola

Utorok: Spomienka- sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie

Streda: Spomienka – sv. Gorazda a spoločníkov

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Marta

Sobota: Spomienka – bl. Zdenky, panny a mučenice

Nedeľa: Osemnásta nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca júl a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu.

Sú to títo: p. Jozef Holek, p. Štefan Hruška, p. Cecília Jenigárová, p. Helena Barusová.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

Ondrochov: Sv. omša: Nedeľa o 09: 15

Nový Svet: Sv. omša:  Nedeľa o 08: 00