Poriadok bohoslužieb od 08.08. do 14.08. 2011

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 08. 08. do 14. 08. 2011

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň          Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

08.08.    Pondelok      19:00          + Štefan a Katarína Legéňoví a rodičia z oboch strán

09.08.    Utorok          19:00          + Magdaléna a Ján Stanoví, ich rodičia súr. a dcéra Eva

10.08.    Streda          19:00          +Alexander Pilek, brat František a rodičia

11.08.   Štvrtok          19:00           + Jozef Hlinka, manželka Barbora a zomrelé deti

12.08.   Piatok            19:00           + Mária Bolchová, manžel Štefan a rodičia z oboch strán

13.08.   Sobota          07:00           za obrátenie

14.08.   Nedeľa         10:30            +Imrich Drška a rodičia z oboch strán

_____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – sv. Dominika, kňaza

Utorok: Sviatok – sv. Terézie Benedikty z Kríža, panny a mučenice, patrónky Európy

Streda: Sviatok – sv. Vavrinca, diakona a mučeníka

Štvrtok: Sviatok – sv. Kláry, panny

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v období cez rok

 

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d.: 288,289,293,296,299.

Ondrochov: Sv. omša:  Štvrtok o 17: 30 h

Nedeľa o 09:15 h

 

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 17:30 h

Nedeľa o 08:00 h