Poriadok bohoslužieb od 15.08. do 21.08. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnos Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 15. 08. 2011 do 21. 08. 2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum  Deň        Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

15.08.   Pondelok   19:00            + Michal Teplý, manželka Jozefína a ich + deti

16.08.   Utorok       19:00            + Ján a Mária

17.08.   Streda       19:00             Štefan a Anna

18.08.   Štvrtok      19:00             za + súrodencov a príbuzných

19.08    Piatok       19:00              +  Ján a Júlia Kiselický a ich deti

20.08.  Sobota       07:00             za zdravie a Božiu pomoc pre Lauriku

21.08.  Nedeľa       10:30              + Margita Baková a rodičia z oboch strán

_________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Slávnosť  - Nanebovzatie Panny Márie – prikázaný sviatok

Utorok: Spomienka – sv. Štefana Uhorského

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka –  sv. Bernarda opáta a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata nedeľa v období cez rok


Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d.: 300, 302, 304, 313, 318.

 

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 17:45 h

Nedeľa o 09:15 h

 

Nový Svet: Sv. omša: Pondelok o 16: 30 h

Nedeľa o 08:00 h