Poriadok bohoslužieb od 22.08. do 28.08.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň          Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

22.08.     Pondelok    19:00                + František Michalko a syn Miroslav

23.08.     Utorok        19:00                za zdravie a Božiu pomoc k 60. narodeninám

24.08.     Streda        19:00                + Peter Demo a rodičia

25.08.     Štvrtok        19:00                na úmysel

26.08.     Piatok         19:00                + František Pápai a manželka Eva

27.08.     Sobota        07:00                na úmysel

28.08.     Nedeľa       10:30               za jubilantov

_______________________________________________________________________

Liturgický kalendár

 

Pondelok: Spomienka – Panny Márie Kráľovnej

Utorok: Spomienka – sv. Ruženy Limskej, Panny

Streda: Sviatok – sv. Bartolomeja, apoštola

Štvrtok: Spomienka – sv. Ľudovíta

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Monika

Nedeľa: Dvadsiata druhá nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d.: 321, 323, 325, 329, 330.

2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca august a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu.

Sú to títo: p. Anna Rendvanská, p. Dominik Bolcha, p. Gabriel Kopecký, p. Emília Tokolyová, p. František Mazúch, p. Štefánia Gubricová, p. Vilma Opetová, p. Štefan Uhrík.

3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBz.

 

Ondrochov: Sv. omša:  Streda o 17:30

Nedeľa o 09:15

 

Nový Svet: Sv. omša:  Utorok o 17:30

Nedeľa o 08:00