Poriadok bohoslužieb od 29.08. do 04.09.2011

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum        Deň             Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

29.08.        Pondelok

30.08.        Utorok           19:00             + Vavrinec Uher, manž. Juliana a synovia

31.08.        Streda           19:00             + Štefan Polák, manž. Katarína a r. z oboch strán

01.09.        Štvrtok          19:00             + František Pápai a rodičia z oboch strán

02.09.        Piatok           19:00             -   za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

03.09.        Sobota          07:00             + Štefan Hlinka  manž. Júlia a rodičia z oboch strán

04.09.        Nedeľa          10:30             -  poďakov. a prosba o Božiu pomoc pre r. Harmatovú

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – mučenícka smrť. sv. Jána Krstiteľa

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Gregora Veľkého Pápeža a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata tretia nedeľa v období cez rok

Oznamy:

  1. Upratovanie kostola č. d. 332, 334, 336, 341, 345, 347, 370, 371, 377. Príďte pomôcť viacerí pri upratovaní pred hodami.
  2. Dnes je zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať  v stredu, štvrtok a piatok pol hodiny pred sv. omšami.

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 17:30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 17:30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 09:15

Nový Svet: Sv. omša:

Streda o 17:30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 08:00