Poriadok bohoslužieb od 11.04. do 17.04.2016

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Veľkonočné

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

11.04. 2016

Pondelok

12.04. 2016

Utorok

1800

za zdravie a Božiu pomoc pre Jána

13.04. 2016

Streda

1800

+ rodinu Kocovú

14.04. 2016

Štvrtok

1800

na úmysel

15.04. 2016

Piatok

1800

k Duchu Svätému pre rodinu

16.04. 2016

Sobota

1800

poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pri príležitosti 60. rokov života

17.04. 2016

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Stanislava, biskupa a mučeníka

Utorok


Streda


Štvrtok


Piatok


Sobota


Nedeľa

Štvrtá veľkonočná nedeľa

Oznamy

1. Upratovanie kostola č.d.: 206, 211, 213, 218.

2. Vo štvrtok budú litánie k Božiemu milosrdenstvu pred sv. omšou s Eucharistickým požehnaním.

3. V sobotu o 1000 žiadame prvoprijímajúce deti s rodičmi aby prišli na nácvik.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na seminár.

5. Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania.

 

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745