Poriadok bohoslužieb od 05.09. do11.09. 2011

RÍMSKO – KATOLÍCKA CIRKEV, FARNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, LIPOVÁ

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum        Deň             Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

05.09.        Pondelok        18.00             + Matej Kolárik, manželka Anna a syn. s manž.

06.09.        Utorok           18:00             + Jozef Benčo a rodičia z oboch strán

07.09.        Streda           18:00             + Jozef Jakabovič a rodičia

08.09.        Štvrtok          18:00             + Štefan Hlinka, manželka Júlia a rod.  z oboch strán

09.09.        Piatok            18:00             + Anastázia Hlavatá, manžel Jozef a dcéra Mária

10.09.        Sobota          07:00              - za zdravie a Božiu pomoc

11.09.        Nedeľa          10:30             + Štefánia Baková, man. František a rod. z ob. strán

__________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – bl. Matky Terézie z Kalkaty, rehoľníčky

Utorok:

Streda: Spomienka- sv. Marka Križina, Melichara,  Grodzieckého a Štefana Pongráca  - kňazov a mučeníkov

Štvrtok: Sviatok -  Narodenie Panny Márie

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata štvrtá nedeľa v období cez rok

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 379, 384, 385, 387, 389.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 16:30

Nedeľa o 09:15

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30

Nedeľa o 08:00