Poriadok bohoslužieb od 04.07. do 10.07.2016

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

04.07. 2016

Pondelok

 


05.07. 2016

Utorok

1030

+ Cyril Mikulec a manželka Mária

06.07. 2016

Streda

1830

za duše v očistci

07.07. 2016

Štvrtok

1830

+ Štefan Uher a rodičia z oboch strán

08.07. 2016

Piatok

1830

+ rodina Vargová

09.07. 2016

Sobota

1830

+ František Kupecký, rodičia z oboch strán a celá rodina

10.07. 2016

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

 

Utorok

Slávnosť - sv. Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov

Streda

Spomienka - sv. Márie Goretti, panny a mučenice

Štvrtok

Spomienka - sv. Antona Máriu Zaccariu, kňaza

Piatok


Sobota


Nedeľa

Pätnásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola - č.d.: 390, 391, 396.

2. Vo štvrtok budú litánie k Božiemu milosrdenstvu pred sv. omšou s Eucharistickým požehnaním.

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Utorok o 915

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Utorok o 745

Nedeľa o 745