Poriadok bohoslužieb od 01.08. do 07.08.2016

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum

Deň

Čas sv. omše

Úmysel sv. omše

01.08. 2016

Pondelok


02.08. 2016

Utorok

1830

+ Alexander Pilek, rodičia a brat František

03.08. 2016

Streda

1830

+ Jozef Hlinka, manželka Barbora a + deti

04.08. 2016

Štvrtok

1830

+ Magdaléna Stanová a manžel Ján, ich rodičia a súrodenci a dcéra Eva

05.08. 2016

Piatok

1830

za ctiteľov Božského Srdca Ježišovho

06.08. 2016

Sobota

1830

+ Jozefína a Michal Teplí a + deti

07.08. 2016

Nedeľa

1030

za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok

Spomienka - sv. Alfonza Máriu de Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi

Utorok


Streda


Štvrtok

Spomienka - sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Piatok


Sobota

Sviatok - premenenie Pána

Nedeľa

Devätnásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola - č.d.: 20, 24, 26.

2. V piatok je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi budete mať pol hodiny pred sv. omšami.

3. V utorok 2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch úplné odpustky "Porciunkuly".

Sv. omše na filiálkach

Ondrochov:

Pondelok o 1700

Nedeľa o 915

 

Nový Svet:

Nedeľa o 745