Poriadok bohoslužieb od 12.09. do 18.09.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev

Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB od 12.09. do 18.09.2011

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

 

Dátum   Deň        Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

12.09.    Pondelok  18.00h             + Rudolf Belák, manž. Amália a syn Ľudovít

13.09.    Utorok       18.00h              za zdravie a Božiu pomoc pre Lauriku

14.09.    Streda       18.00h             + Jozef a Amália Gáloví a deti

15.09.    Štvrtok       10.30h              za farníkov

16.09.    Piatok        18.00h              + Nikodém Ďúran a manž. Jolana

17.09.    Sobota       07.00h             + Milan Mikulec a manž. Helena

18.09.    Nedeľa      10.30h              za farníkov

_______________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – Najsvätejšieho mena Mária

Utorok: Spomienka – sv. Jána Zlatoústeho, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda: Sviatok – Povýšenie svätého kríža

Štvrtok: Slávnosť – Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska

Piatok: Spomienka – sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Sobota: Spomienka – sv. Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata piata nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

V nedeľu je hodová ofera.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 09.15h

Nedeľa o 09.15h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Štvrtok o 08.00h

Nedeľa o 08.00h