Poriadok bohoslužieb od 19.09. do 25.09.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

19.09.     Pondelok     18.00 h                   + Mária a Štefan Kosoroví a syn Marián

20.09.     Utorok         18.00 h                   + Jozef Gubric a manželka Mária

21.09.     Streda         18.00 h                   + Gabriel Hruška a manželka a Anna

22.09.     Štvrtok         18:00 h                  + Ondrej Hruška

23.09.     Piatok           18.00 h                  + Milan Kocian a st. r. Stašových a Šimekových

24.09.     Sobota

25.09.     Nedeľa         10.30 h                   - za jubilantov

__________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Januára, biskupa a mučeníka

Utorok: Spomienka – sv. Ondreja Kima Teagona, kňaza

Streda: Sviatok – sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

Štvrtok: Spomienka – sv. Emeráma, biskupa a mučeníka

Piatok: Spomienka – sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána, biskupa, mučeníkov

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata  šiesta nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 390, 391, 396, 397, 399.

2. Dnes je hodová ofera.

3. Srdečne pozývam našich jubilantov mesiaca september a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Emanuel Gubric, p. Anna Harmatová, p. Štefan Krchňák, p. Ján Veselka, p. Mária Štefániková, p. Helena Mazúchová, p. Mária Harciníková, p. Emília Skrendová, p. Anna Ölvecká.

4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

5. V tomto týždni sú jesenné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň – u nás to bude v piatok. Obsah jesenných kántrových dní je poďakovanie za úrodu.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 16:30 h

Nedeľa o 09:15h

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30 h

Nedeľa o 08: 00 h