Poriadok bohoslužieb od 26.09. do 02. 10. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

26.09.     Pondelok     18.00h                  + Marta Gašparovičová – 1. výročie

27.09.     Utorok         18.00h                   + Mária Laurová – 1. výročie

28.09.     Streda         18.00h                   + na úmysel

29.09.     Štvrtok        18.00h                   +  Ján Klobučník a rodičia z oboch strán

30.09.     Piatok          18.00h                   - za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu Balážiovú

01.10.     Sobota

02.10.     Nedeľa         10.30h                  - poďakovanie za úrodu

_________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Kozmu a Damiána, mučeníkov

Utorok: Spomienka – sv. Vincenta de Paul, kňaza

Streda: Spomienka – sv. Václava, mučeníka

Štvrtok: Sviatok – sv. Michala, Gabriela a Rafaela, archanjelov

Piatok: Spomienka – sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa Cirkvi

Sobota: Spomienka – sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata siedma nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. – 402,. 403, 405, 413, 414.

2.  V nedeľu budeme mať ďakovnú svätú omšu za úrodu. Ktorí chcete môžete prispieť na túto omšu ovocím, zeleninou alebo inými darmi a tiež pomocou pri vyzdobovaní. Dary môžete priniesť v piatok po sv. omše alebo p. kostolníčke. Za pomoc a ochotu PBZ.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda: o 16:30 h

Nedeľa o 09:15 h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30 h

Nedeľa o 08:00 h