Poriadok bohoslužieb od 03. 10. do 09. 10. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

03.10.       Pondelok     18.00h                    + Ján Lukáč – 30. deň

04.10.       Utorok         18.00h                    - za ružu Anny Ďúranovej

05.10.       Streda         18.00h                    + Emil, Mária, Anton a Helena

06.10.       Štvrtok        18:00h                    - za zdravie a Božiu pomoc pre Lauriku

07.10.       Piatok          18.00h                    - za ctiteľov Božského srdca

08.10        Sobota         07.00h                    - na úmysel

09.10.       Nedeľa        09:30h                    + Dominik Michalička a rodičia z oboch strán

_____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Františka Assiského

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Bruna, kňaza

Piatok: Spomienka – Ružencovej Panny Márie

Sobota:

Nedeľa: Dvadsiata ôsma nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 416, 422, 424, 425.

2. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci október. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 16:30h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 16:30h – spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 11:00h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30h – spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 08:00h