Poriadok bohoslužieb od 10.10. do 16.10. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

10.10.       Pondelok     18.00h                  + Imrich, Apolónia Dudášoví a rodičia

11.10.       Utorok          18.00h                  + František Gašparovič – 30. deň

12.10.       Streda

13.10.       Štvrtok

14.10.       Piatok

15.10.       Sobota

16.10.       Nedeľa         10.30h                 + Ján Hruška a manželka Bernardína

_____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Kalixta I., pápeža a mučeníka

Sobota: Spomienka – sv. Terézie od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi

Nedeľa: Dvadsiata deviata nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. – 6, 10, 11, 14, 19.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 16:30h

Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30h

Nedeľa o 08:00h