Poriadok bohoslužieb od 17. 10. do 23. 10. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

17.10.    Pondelok     07:00h - na úmysel

18.10.     Utorok

19.10.     Streda

20.10.     Štvrtok

21.10.     Piatok

22.10.     Sobota

23.10.     Nedeľa        10:30h - za zdravie a božiu pomoc k 60. výročiu sobáša

__________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Ignáca Antiochijského, biskupa a mučeníka

Utorok: Sviatok – sv. Lukáša, evanjelistu

Streda: Spomienka – sv. Jána de Brébeuf a Izáka Jogues, kňazov a ich spol. mučen.

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Tridsiata nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Na budúcu nedeľu bude zbierka na misie. Za Vaše milodary PBZ.

 

Ondrochov: Sv. omša: Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša: Nedeľa o 08:00h