Poriadok bohoslužieb od 24. 10. 2011 do 30. 10. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

24.10.  Pondelok   18:00h             + Karol Michalko a dcéra Gabriela

25.10.  Utorok        18:00h             + Štefan Jenigár a rodičia z oboch strán

26.10.  Streda        18:00h             + Dominik Kvasnovský a manželka Mária

27.10.  Štvrtok        18:00h             + Júlia Trvalcová a rodina

28.10.  Piatok         18:00h             + Jozef Mikuš  a rodičia z oboch strán

29.10.  Sobota        07:00h            + Ernest Benko, brat Otto a rodičia

30.10.  Nedeľa       10:30h             - za jubilantov

___________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv.  Antona Márie Clareta. biskupa

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Sviatok – sv. Šimona a Júdu, apoštolov

Sobota:

Nedeľa: Tridsiata prvá nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 20, 24, 26, 34.

2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca október a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Mária Gálová, p. Jozef Sovič, p. Helena Baková, p. Helena Kupecká, p. Lýdia Molnárová.

3. Na budúci týždeň bude sv. spoveď k dušičkám, aby sme mohli získať pre ne odpustky. Možnosť ku sv. spovedi bude pol hodiny

pred sv. omšami od pondelka do piatku.

4. Dnes je zbierka na misie. Za Vaše milodary PBZ.

5. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol. Za Vaše milodary PBZ.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 16:30h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 16:30h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 16:30h – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 08:00h