Poriadok bohoslužieb od 31.10 do 06.11. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum             Deň                      Čas sv. omše          Úmysel sv. omše

31.10.              Pondelok              17:00 h               - za zdravie a Božiu pomoc pre r. Gálovú

01.11.              Utorok                  10:30 h              - za farníkov

02.11.              Streda                  18:00 h              + veriacich farnosti

03.11.              Štvrtok                  17:00 h             + Benjamín Kvasnovský a manž. Márie

04.11.              Piatok                   17:00 h             - za ctiteľov Božského srdca

05.11.              Sobota                  17:00 h            + Milan Polák

06.11.              Nedeľa                  10:30 h            + Jozef Harmata a sestra Anna

_____________________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Slávnosť – Všetkých svätých – prikázaný sviatok

Streda: Spomienka – Všetkých verných zosnulých

Štvrtok: Spomienka – sv. Martina de Porres, rehoľníka

Piatok: Spomienka – sv. Karola Boromea, biskupa

Sobota: Spomienka – sv. Imricha

Nedeľa: Tridsiata druhá nedeľa v období cez rok.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 42, 49, 50, 52, 58.
  2. Dnes je zbierka na kostol. Za vaše milodary PBZ.
  3. Dušičková pobožnosť na cintoríne bude v utorok o 15:00h

Ondrochov: sv. omša

Utorok o 09:15 h

Streda o 16:45 h

Piatok o 15:30 h

 

Nový Svet: sv. omša:

 

Utorok o 08:00 h

Streda o 15:30 h

Nedeľa o 08:00 h