Poriadok bohoslužieb od 21. 11. 2011 do 27. 11.2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

 

PORIADOK BOHOSLUŽIEB

 

 

Liturgické obdobie: Cez rok

 

Dátum   Deň         Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

21.11.     Pondelok     17.00 h            -  na úmysel

22.11.     Utorok         17.00 h            -  za zdravie Božiu pomoc pre Lauriku

23.11.     Streda         17.00 h            -  za zomrelých

24.11.     Štvrtok        17.00 h            +  manžel Milan a syn Peter

25.11.     Piatok          17.00 h            +  Matej a Františka Lauroví a rod. z oboch strán

26.11.     Sobota        07.00 h            + Rudolf, Mária Majerčíkoví a syn Rudolf

27.11.     Nedeľa        10.30 h            - za jubilantov

_________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – obetovanie Panny Márie

Utorok: Spomienka – sv. Cecílie, panny a mučenice

Streda: Spomienka – sv. Klementa, I. pápeža a mučeníka

Štvrtok: Spomienka – sv. Ondreja Dung – Laka, kňaza a spoločníkov, mučeníkov

Piatok: Spomienka – sv. Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice

Sobota:

Nedeľa: Prvá adventná nedeľa

 

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 96, 100, 103, 105.

2. Na budúce nedeľu bude zbierka na charitu. Za Vaše milodary PBZ.

3. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca november a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Katarína Botková,p.     Dušan Benčo, p. Mária Radovičová, p. Ján Štefánik, p. Mária Miškovičová, p. Mária Dršková, p. Mária Nagyová, p. Františka Jánošíková, p. Katarína Poláková, p. Júlia Mikulcová

4. Budúcu nedeľu začíname adventné obdobie. Pri sv. omši budeme svätiť adventné vence.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 15.30 h

Nedeľa o 09.15 h

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok o 15.30 h

Nedeľa o 08.00 h