Poriadok bohoslužieb od 05.12. 2011 do 11.12. 2011

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Advent

Dátum             Deň               Čas sv. omše     Úmysel sv. omše

05.12.             Pondelok        17:00h             + za zdravie a Božiu pomoc

06.12.             Utorok           17:00h             + .Ján, Anna Filagoví a syn Rudolf

07..12             Streda           17:00h             - za zdravie a Božiu pomoc pre r. ruže p. Naďovej

08.12.             Štvrtok          18:00h             - za farníkov

09.12.             Piatok            17:00h             + Ján Legéň

10.12.             Sobota          07:00h             - na úmysel

11.12.             Nedeľa          10:30h             - za farníkov

_____________________________________________________________________

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Mikuláša, biskupa

Streda: Spomienka – sv. Ambróza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: Slávnosť – Nepoškvrneného Počatia Panny Márie Márie – prikázaný sviatok

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Tretia adventná nedeľa.

 

Oznamy

  1. Upratovania kostola č. d. – 119, 124, 1276, 129, 135.
  2. Do budúcej nedele prosím aby ste nahlásili v sakristii chorých k spovedi po domoch pred Vianocami. Na budúcu nedeľu vyhlásime kedy prídeme.
  1. V budúcom týždni sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a v sobotu. Záväzný je iba jeden deň. U nás to bude piatok. Obsahom je prosba o príchod Božieho kráľovstva do rodín a prosba o pokoj a spravodlivosť vo svete.

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 16:45 h

Nedeľa o 09:15h

 

Nový Svet: Sv. omša

Štvrtok o 15:30 h

Nedeľa o 08:00h