Poriadok bohoslužieb od 02. 01. 2012 do 08. 01. 2012

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Vianočné

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

02.01.     Pondelok    13:00          - pohrebná sv. omša,

02.01.     Pondelok    17:00          + Ernest Kvasnovský (30.deň.)

03.01.    Utorok        17:00          + Karol Šoltés

04.01.   Streda          17:00         - na úmysel

05.01.  Štvrtok          17:00         - na úmysel

06.01.  Piatok            10:30         - za farníkov

07.01.  Sobota          07:00         - za zdravie a Božiu pomoc

08.01.  Nedeľa          10:30         - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Bazila Veľ. a Gregora Naziánskeho, biskupov a učiteľov Cirkvi

Utorok: Spomienka – najsvätejšieho mena Ježiš

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Slávnosť – Zjavenie Pána

Sobota:

Nedeľa: Krst Krista Pána

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 200, 201, 202, 206, 211.
  2. Na slávnosť zjavenia Pána budeme svätiť pri sv. omši trojkráľovú vodu. Kto by si chcel dať posvätiť dom, nech sa zastaví v sakristii.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi bude 15 minút pred. Sv. omšami okrem piatku.

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15:30h, Piatok o 09:15h, Nedeľa o 09:00h.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15:30h, Piatok o 08:00h, Nedeľa o 08:00h