Poriadok bohoslužieb od 09.01. 2012 do 15.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas       Úmysel sv. omše

09.01.   Pondelok   17:00 - na úmysel

10.01.   Utorok      17:00 - na úmysel

11.01.   Streda      17:00 - na úmysel

12.01.   Štvrtok     07:00 - na úmysel

13.01.   Piatok       17:00 - na úmysel

14.01.   Sobota     07:00 - na úmysel

15.01.   Nedeľa     10:30 - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Hilára, biskupa a učiteľa Cirkvi

Sobota:

Nedeľa: Druhá nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

1.Upratovanie kostola č. d. – 212, 213, 218, 223, 226.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15:30h,  Nedeľa o 09:15h.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15:30h, Nedeľa o 08:00h