Poriadok bohoslužieb od 16. 01. do 22. 01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum                Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

16.01.   Pondelok   17:00 - na úmysel

17.01.   Utorok      07:00 - na úmysel

18.01.   Streda      17:00 + Ján Klobučník a rod. z oboch strán

19.01.   Štvrtok     17:00 - na úmysel

20.01.   Piatok       17:00 - na úmysel

21.01.   Sobota     17:00 - na úmysel

22.01.   Nedeľa     10:30 - za zdravie a B pomoc pre r. Harmatovú

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Antona, opáta

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka – Agnesy, panny a mučenice

Nedeľa: Tretia nedeľa v období cez rok

 

Oznamy

1.Upratovanie kostola č. d. – 227, 229, 230, 240, 243.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15:30h,  Nedeľa o 09:15h.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15:30h, Nedeľa o 08:00h