Poriadok bohoslužieb od 23.01. 2012 do 29.01. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

23.01.    Pondelok    17:00            + Mária, Viliam, Štefan

24.01.    Utorok       17:00            - na úmysel

25.01.    Streda       17:00            - na úmysel

26.01.    Štvrtok      17:00            + Emil a rodičia

27.01.    Piatok        17:00            - na úmysel

28.01.    Sobota      07:00             - na úmysel

29.01.    Nedeľa      10:30             - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi

Streda: Sviatok – Obrátenie sv. Pavla, apoštola

Štvrtok: Spomienka – sv. Timoteja a Títa, biskupov

Piatok: Spomienka – sv. Angely Merici, panny

Sobota: Spomienka – sv. Tomáša Akvinského, kňaza a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Štvrtá nedeľa v období cez rok

Oznamy

1.Upratovanie kostola č. d. – 244, 256, 257, 260.

2. Na budúcu sobotu budeme odzdobovať stromček. Prosíme príďte pomôcť.

3. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca január a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu.

Sú to títo: p. Viera Harmatová, p. Valéria Borovicová, p. Helena Leváková, p. Emil Uhrík.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15:30h,  Nedeľa o 09:15h.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15:30h, Nedeľa o 08:00h.