Nové kúrenie v kostole v Lipovej

Farský úrad zahájil v roku 2011 inštaláciu kúrenia v miestnom kostole v Mlynskom Seku. Financie na tento projekt boli získané z viacerých zdrojov, vrátane príspevkov od miestnych veriacich, ale aj z príspevku, ktorý vyčlenili poslanci OZ v rozpočte na rok 2011 vo výške 1000 Eur. Tento rok bude vykurovanie v kostole dokončené.

OZ aj pre rok 2012 prispeje na vykurovanie kostola čiastkou 1000 Eur pre kostol v Mlynskom Seku a 500 Eur pre kostol v Ondrochove, kde bude v roku 2012 taktiež uskutočnený podobný projekt. Farský úrad požiadal o pomoc aj biskupský úrad, ktorý prispel finančnou čiastkou na kúrenie v kostole aj v minulom roku.

 

Farský úrad ďakuje všetkým veriacim za ich finančnú pomoc pri inštalácii kúrenia, ako aj Obecnému úradu a OZ v Lipovej.

Fotky si môžete pozrieť tu: