Poriadok bohoslužieb od 30.01. 2012 do 05.02.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

30.01.     Pondelok   17.00           + Laurika Kúkelová– 30. deň

31.01.     Utorok      17.00           - na úmysel

01.02.     Streda      17.00           - na úmysel

02.02.     Štvrtok     18.00           - na úmysel

03.02.     Piatok       17.00           - na úmysel

04.02.    Sobota       07.00          - na úmysel

05.02.    Nedeľa       10.30          - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Jána Bosca, kňaza

Streda:

Štvrtok: Sviatok - Obetovanie Pána

Piatok: Spomienka – sv. Blažeja, biskupa a mučeníka

Sobota:

Nedeľa: Piata nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. – 266, 269, 272, 274, 275.

2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na Ružomberskú univerzitu.

3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi bude pol hodiny pred sv.

omšami okrem štvrtku.

4. Vo štvrtok budeme mať pri sv. omši svätiť hromničné sviece. Môžete si priniesť sviece na posvätenie.

 

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 15.30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou,

Streda o 15.30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Štvrtok o 16.45,

Piatok o 15.30 a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša:  Utorok o 15.30 – sv. spov. pol h. pred sv. omšou

Štvrtok o 15.30 v NE o 08.00.