Oznam farského úradu - poklona a sv. omše

Farský úrad v Lipovej oznamuje, že v piatok 8.5.2020 sa uskutoční celodenná poklona k sviatosti oltárnej v kostole v Lipovej od 9:00 do 13:00 hod. a od 14:00 do 17:00. Sv. omša v časti Ondrochov bude v sobotu o 17:00 hod. s nedeľnou platnosťou a v Lipovej v nedeľu o 10:30 hod.

Prosíme, aby ste dodržiavali hygienické predpisy:

- pri vstupe do kostola si dezinfikujte ruky

- ochranné rúško na tvári

- v kostole zaujmite len miesta, ktoré sú označené - s 2 metrovým rozostupom

- počas sv. prijímania zachovávame tiež 2-metrové rozostupy

- sv. prijímanie prijímate do ľavej ruky a po odstúpení od kňaza si ho pravou rukou vložíte do úst /na krátku chvíľu si odokryjete rúško/

Účasť na sv. omši v nedeľu nie je počas prísnych hygienických opatrení povinná.