Poriadok bohoslužieb od 13.02. do 19.02.

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň    Čas sv. omše  Úmysel sv. omše

13.02. Pondelok   17:00     + Ľubomír a Miroslav – 30. deň

14.02.    Utorok   17:00     + Cyril a Mária a rodičia z oboch strán

15.02.    Streda   17:00      - na úmysel

16.02.    Štvrtok  17:00      - na úmysel

17.02.    Piatok    17:00      - na úmysel

18.02.    Sobota   07:00      - na úmysel

19.02.    Nedeľa   10:30      - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv.  Cyrila, mnícha a sv. Metoda, biskupa patrónov Európy

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Siedmych sv. zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie

Sobota:

Nedeľa: Siedma nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. – 288, 289, 293, 296, 299.

 

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 15.30

Streda  o 15.30

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 15.30

Štvrtok o 15:30

Nedeľa o  08.00