Poriadok bohoslužieb od 20.02. do 26.02.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum                Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

20.02. Pondelok

21.02.   Utorok

22.02.   Streda     18.00     - za farníkov

23.02.   Štvrtok    17.00     + Anton Bako a rodičia

24.02.   Piatok     17.00     + Anna Banásová – 30. deň

25.02.   Sobota    07.00     - za zdravie a Božiu pomoc

26.02.   Nedeľa   10.30      - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda: Popolcová streda – prísny pôst

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Prvá pôstna nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 300, 302, 304, 313, 318.
  2. Na budúcu nedeľu bude jarná zbierka na charitu. Za Vaše milodary  PBZ.
  3. V piatok trištvrte hodinu pred sv. omšou bude krížová cesta.
  4. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca február a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu.
  5. Sú to tío: p. Marta Blahová, p. Ján Vulgan, p. Anna Kollárová, p. Mária Mikulcová, p. Alexander Tóth,      p. Helena Dršková, p. Helena Benčová

 

Ondrochov: Sv. omša:  Streda  o 16.45

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša: Streda  o 15:30

Nedeľa o  08.00