Poriadok bohoslužieb od 27.02. 2012 do 04.03. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Pôstne

Dátum     Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

27.02.     Pondelok   17.00    - poďakovanie za zdravie a Božiu pomoc

28.02.     Utorok      17.00   - na úmysel

29.02.     Streda      18.00    - Anton, Helena a Emil

01.03.     Štvrtok     17.00    + Ľubomír Švajda a matka Helena

02.03.     Piatok       17:00    + za ctiteľov Božského srdca

03.03.     Sobota     07.00     - za farníkov

04.03.     Nedeľa     10.30     + Rudolf Kosora – 1. výročie

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Druhá pôstna nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 321, 323, 325, 329, 330.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.
  3. V tomto týždni sú jarné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je iba jeden deň, u nás to bude streda. Obsahom jarných kántrových dní je príprava pokánie a sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym.
  4. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.

Ondrochov: Sv. omša:

Štvrtok o 15.30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Piatok o 15.30 – sv. spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša:

Utorok  o 15:30 – sv. spoveď pol hodiny  pred sv. omšou

Nedeľa o  08.00