Poriadok bohoslužieb od 05.03 2012 do 11.03. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Pôstne

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

05.03.     Pondelok     17.00     + Jozef Koco, manž. Anna a vnuk Dušan

06.03.     Utorok         17.00    + Gašpar  Ondračka, manž. Helena a ich zomrelé deti

07.03.     Streda         17.00    - na úmysel

08.03      Štvrtok         07.00    - na úmysel

09.03      Piatok          17.00    + Pavel a Júlia Sedláčkoví

10.03.     Sobota         07.00    - za farníkov

11.03.     Nedeľa         10.30    + Jozef Mikuš, manž. Agnesa, syn Emil a zať Ján

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Perpetuy a Felicity, mučeníci

Štvrtok: Spomienka – sv. Ján z Boha, rehoľníka

Piatok: Spomienka – sv. Františky Rímskej, rehoľníčky

Sobota:

Nedeľa: Tretia pôstna nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. – 332, 334, 336, 341, 343.
  2. Kto by chcel prispieť na kvety k Božiemu hrobu, môže v sakristii u pani kostolníčky. Za Vaše milodary PBZ.
  3. Krížová cesta bude v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 15.30

Piatok o 15.30

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša:

Pondelok  o 15:30

Utorok o 15.30

Nedeľa o  08.00