Poriadok bohoslužieb od 12.03 2012 do 18.03.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Pôstne

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

12.03.    Pondelok     17.00     - na úmysel

13.03.    Utorok        17.00     - na úmysel

14.03.   Streda         17.00     + Ľudovít Oremus, manželka Júlia a syn Peter

15.03.   Štvrtok        17.00     - na úmysel

16.03.   Piatok          17.00    + Štefan, Mária Saboví a ich zomrelé deti

17.03.  Sobota         07.00     - za farníkov

18.03. Nedeľa          10.30      + Rudolf Halás a rodičia z oboch strán

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Štvrtá pôstna nedeľa.

 

Oznamy

 

  1. Upratovanie kostola č. d. – 34ť, 347, 370, 371, 377.
  2. Krížová cesta bude v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.
  3. Prosíme aby ste zahlásili chorých po domoch k Veľkej noci do budúcej nedele.

 

Ondrochov: Sv. omša:

Streda o 15.30

Piatok o 15.30

Nedeľa o 09.15

Nový Svet: Sv. omša:

Pondelok  o 15:30

Utorok o 15.30

Nedeľa o  08.00