Poriadok bohoslužieb od 19.03. 2012 do 25.03.2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Pôstne

Dátum  Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

19.03.     Pondelok   18.00     + Jozef Harmata a rodičia z oboch strán

20.03.     Utorok      17.00     + Jozef Mikulec

21.03.     Streda       17.00    + Elena Švajdová a syn Ľubomír

22.03.     Štvrtok      17.00    + Ján Gál, manželka Anna a rodičia z oboch strán

23.03.     Piatok       17.00     + manželia Terchoví, dcéra Angela a zaťovia

24.03.     Sobota      07.00    - za farníkov

25.05.     Nedeľa    10.30      - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok: Slávnosť – sv. Jozefa, ženícha Panny Márie

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Piata pôstna nedeľa.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola: 379, 384, 385, 387, 389.
  2. Krížová cesta bude v piatok trištvrte hodiny pred sv. omšou.
  3. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca marec a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo:  p.Daniel Mikulec, p. Mária Tokolyová, p. Miroslav Tokoly, p. Friderika Hrušková, p. Jozefína Mikušová, p. Alžbeta Pileková, p. Benjamín Ikrényi, p. Jozef Spišák, p. Mária Vojteková, p. Jozefína Pápaiová.
  4. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 16.45

Piatok o 15.30

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša:

Pondelok  o 15:30

Utorok o 15.30

Nedeľa o  08.00