Poriadok bohoslužieb od 26.03. 2012 do 01.04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Pôstne

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

26.03.     Pondelok   18.00    - poď. za B. pomoc pre r.Naďovú

27.03.     Utorok      07.00    + Milan Bako a syn Peter

28.03.    Streda       07.00     - na úmysel

29.03.    Štvrtok      07.00     - na úmysel

30.03.    Piatok       07.00    + Beňadik Mikulec a rodičia

31.03.   Sobota       07.00     - na úmysel

01.04.   Nedeľa       10.30     - za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok: Slávnosť – Zvestovanie Pána

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Kvetná nedeľa – Nedeľa utrpenia Pána

Oznamy

  1. Upratovanie kostola: 390, 391, 396, 397, 399, 402, 403, 405, 413, 414, 416, 422, 424.
  2. Krížová cesta bude v piatok o 18.00 h.
  3. Na budúci týždeň v stredu 28.03. 2012 bude u nás spoločná svätá  spoveď pred Veľkou nocou od 17.00 do 18.00 hodiny.

Ondrochov: Sv. omša:

Pondelok o 16.45

Piatok o 15.30

Nedeľa o 09.15

 

Nový Svet: Sv. omša:

Pondelok  o 15.30

Utorok o 15.30

Nedeľa o  08.00