Poriadok bohoslužieb od 02.04. 2012 do 08.04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľký týždeň

Dátum          Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

02.04. 2012   Pondelok    17.00     - za obrátenie

03.04. 2012   Utorok         7.00     - na úmysel

04.04. 2012   Streda       17.00     + Mária Gubricová / 1. výročie/

05.04. 2012   Štvrtok      19.30     - za zomrelých kňazov

06.04. 2012   Piatok        18.00     - obrady

07.04. 2012   Sobota      19.30     - na úmysel

08.04. 2012   Nedeľa      11.00     - za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok: Zelený štvrtok Pánovej večere

Piatok: Veľký piatok

Sobota: Biela sobota

Nedeľa: Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania

Oznamy

  1. V piatok je prísny pôst – zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
  2. Krížová cesta bude v piatok o 18.00 h.
  3. Na budúcu nedeľu bude veľkonočná farská ofera.

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 15.30, Štvrtok o 18.00

Piatok o 15.00 – obrady, 9.00 – krížová cesta

Sobota o 17.00 a v nedeľu o 9.30.

 

Nový Svet: Sv. omša: Pondelok  o 15:30 – krížová cesta pol hodiny pred sv. omšou

Nedeľa o  08.00