Poriadok bohoslužieb od 09.04. 2012 do 15. 04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

09.04.     Pondelok     10.30     -  za farníkov

10.04.     Utorok        18.00     -  poď. za dar života a za zdravie a B. pomoc do  života

11.04.     Streda        18.00     - za zdravie a Božiu pomoc

12.04.     Štvrtok       18.00     + Helena Benčová

13.04.     Piatok         18.00    + Serafína Bajzová

14.04.     Sobota       07.00     - na úmysel

15.04.    Nedeľa        10.30     + Nikodém Ďúran a manželka Jolana

Liturgický kalendár

Pondelok: Veľkonočný pondelok

Utorok: Veľkonočný utorok

Streda: Veľkonočná streda

Štvrtok: Veľkonočný štvrtok

Piatok: Veľkonočný piatok

Sobota: Veľkonočná sobota

Nedeľa:  Druhá veľkonočná nedeľa – Nedeľa Božieho milosrdenstva

Oznamy

 

1. Upratovanie kostola č. d. 6, 10, 11, 14, 19.

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 09.15

Štvrtok o 16.30

Nedeľu o 9.30

Nový Svet: Sv. omša:

Pondelok  o 08.00

Nedeľa o  08.00