Poriadok bohoslužieb od 16. 04. 2012 do 22. 04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

16.04.     Pondelok    18.00      - na úmysel

17.04.     Utorok       18.00      - na úmysel

18.04.     Streda       18.00      - na úmysel

19.04.     Štvrtok      18.00      + Jozef a Štefan Malíkoví / 1. výročie/

20.04.     Piatok        18.00      + Jozef Béreš, rodičia z oboch strán

21.04.     Sobota         7.00     - na úmysel

22.04.    Nedeľa       10.30      -  za farníkov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Anzelma, biskupa a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Tretia veľkonočná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 20, 24, 26, 34.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30, Nedeľa o 9.30.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30, Nedeľa o  08.00