Poriadok bohoslužieb od 23. 04. 2012 do 29. 04. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum  Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

23.04.    Pondelok     18.00    - na úmysel

24.04.    Utorok        18.00    + Ján Mentel a rod. z oboch strán

25.04.    Streda        18.00    - za farníkov

26.04.    Štvrtok       18.00    - na úmysel

27.04.    Piatok         18.00    + Tomáš Gubric, dcéra a zať

28.04.   Sobota          7:00    - poďakovanie a prosba za zdravie a Božiu pomoc

29.04.   Nedeľa        10.30    - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

Utorok:

Streda: Sviatok – sv. Marka, evanjelistu

Štvrtok:

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Štvrtá veľkonočná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 42, 49, 50, 52, 58.
  2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca apríl a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Helena Slovenčáková, p. Edita Behilová, p. Helena Uhríková, p. Terézia Vidová, p. Karola Gálová, p. Jozef Cirok,     p. Anna Kollárová, p. Jozef Bako.
  3. Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30 a v Nedeľu o 9.30

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30 a v Nedeľu o  08.00