Poriadok bohoslužieb od 30.04. 2012 do 06.05. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

30.04.     Pondelok   18.00   - za farníkov

01.05.     Utorok      18.00   + Vincent Novák a rodičia z oboch strán

02.05.     Streda      18.00   + Helena Benčová, 30. deň

03.05.     Štvrtok     18.00   + František Botka a rodičia z oboch strán

04.05.     Piatok       18.00   - za ctiteľov Božského srdca Ježišovho

05.05.     Sobota

06. 05.    Nedeľa      08.00   + Mária Bolchová, 1. výročie

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Jozefa, robotníka

Streda: Spomienka – sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

Štvrtok: Sviatok – sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Piata veľkonočná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 63, 68, 69, 70, 74.
  2. Na budúcu nedeľu bude zvierka na seminár.
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30 – spoveď pol hodinu pre sv. omšou

Piatok o 16.30 – spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Sobota o 18.00

 

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30 – spoveď pol hodiny pred sv. omšou

Sobota o 16.30