Poriadok bohoslužieb od 07. 05. 2012 do 13. 05. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum   Deň     Čas sv. omše   Úmysel sv. omše

07.05.    Pondelok   18.00         + Mária Chladná

08.05.    Utorok      07.00         - na úmysel

09.05.    Streda      18.00         + Anna Ölvecká, 30. deň

10.05.    Štvrtok     18.00         + Serafína Bajzová

11.05.    Piatok       18.00        + Jozef Banás, 1. výročie

12.05.    Sobota     07.00         - za farníkov

13.05     Nedeľa     10.30        + Mária Kopecká, 1. výročie

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice

Sobota:

Nedeľa: Šiesta veľkonočná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 76, 79, 82, 84, 94.
  2. Utorok bude v našej farnosti celodenná poklona od 07.30 do 18.00.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30 a v Nedeľu o 09.30

Nový Svet: Sv. omša: Pondelok o 16.30 a v Nedeľu o 08.00