Poriadok bohoslužieb od 14. 05. 2012 do 20. 05. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum    Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

14.05.     Pondelok   18.00     + Jozef  Jakabovič a rodičia

15.05.     Utorok      18.00     - poďakovanie a prosba za zdravie a B. pomoc pre r. Demovú

16.05.     Streda      18.00    + Ján Klučka a manželka Mária, syn Ladislav

17.05.     Štvrtok     19.00    - za farníkov

18.05      Piatok       18.00    + Ladislav Molnár, dcéra Mária a zať Štefan

19.05.     Sobota     07.00    - za zdravie a Božiu pomoc

20.05.     Nedeľa     10.30     + Imrich Drška a dcéra Idka

Liturgický kalendár

Pondelok: Sviatok – sv. Mateja, apoštola

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka

Štvrtok: Slávnosť – Nanebovstúpenie Pána – prikázaný sviatok

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Siedma veľkonočná nedeľa

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 96, 100, 103, 105.
  2. Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 17.45  a v Nedeľu o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Štvrtok  o 16.30 a v Nedeľu o 08.00