Zmena času nedeľnej sv. omše v Ondrochove

Farský úrad Lipová oznamuje, že nedeľná sv. omša v Ondrochove bude o 10:30 hod.