Poriadok bohoslužieb od 21.05. 2012 do 27.05. 2012

 

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Veľkonočné

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

21.05.     Pondelok  18.00     - za farníkov

22.05.     Utorok     18.00     - poďakovanie za Božiu pomoc

23.05.     Streda      18.00     + Anna Mitúchová a zať

24.05.     Štvrtok     18.00     - za ružu p. Majerčíkovej

25.05     Piatok       18.00     + Jozef Martiš a rodičia z oboch strán

26.05.     Sobota     07.00      - za farníkov

27.05.     Nedeľa    10.30     - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Filipa Neriho, kňaza

Nedeľa: Nedeľa zoslania Ducha Svätého.

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 106, 107, 108, 111, 113.
  2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca máj a ich rodiny v nedeľu na svätú omšu. Sú to títo: p. Vladimír Jenigár, p. Marta Švajdová, p. Helena Puková, p. Emília Pravdíková, p. Anton Opeta, p. Helena Tomanová.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30  a v Nedeľu o 09.15

Nový Svet: Sv. omša: Utorok k  o 16.30 a v Nedeľu o 08.00