Poriadok bohoslužieb od 28. 05. 2012 do 03. 06. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

28.05.     Pondelok  18.00     - Anton Brokeš 1. Výročie

29.05.     Utorok     18.00     + Michal Drška

30.05.     Streda      18.00     + Štefan Ikrényi a manželka Paula

31.05.     Štvrtok     18.00     + Ján Gubric, manželka Štefánia a deti

01.06     Piatok       18.00     - za ctiteľov Božského Srdca

02.06.     Sobota     07.00      - za farníkov

03.06.     Nedeľa    10.30     - za novomanželov

Liturgický kalendár

Pondelok: Svätodušný pondelok

Utorok:

Streda:

Štvrtok:

Piatok: Spomienka – sv. Justína, mučeníka

Sobota: Spomienka – sv. Marcelina a Petra, mučeníkov

Nedeľa: Najsvätejšej Trojice

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 119, 124, 127, 129, 135.
  2. Od zajtra sa začína modliť Anjel Pána..
  3. V tomto týždni je prvý piatok v mesiaci jún. Možnosť ku sv. spovedi bude od pondelka do piatku pol hodiny pred sv. omšami.

Ondrochov: Sv. omša: Pondelok o 16.30, Streda o 16.30, Piatok o 16.30,  Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok k  o 16.30 a v Nedeľu o 08.00.