Poriadok bohoslužieb od 04. 06. 2012 do 10. 06. 2012

Rímsko – katolícka Cikrev, Farnosť

Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum          Deň                 Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

04. 06. 2012     Pondelok         18.00                + Ján, Anna Filagoví a syn Rudolf

05. 06. 2012     Utorok             18.00                + Ľudovít Belák, 1. výročie

06. 06. 2012     Streda             18.00                + František Hlavatý, manž. Apolónia

07. 06. 2012     Štvrtok            19.00                + Milan Kocian a st. rod. z oboch strán

08. 06. 2012     Piatok              18.00                - za ružencový spolok p. Čičmanovej

09. 06. 2012     Sobota             07.00               - za farníkov

10. 06. 2012     Nedeľa             10.30                 - za farníkov

 

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok: Spomienka – sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka

Streda:

Štvrtok: Sviatok – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – prikázaný sviatok

Piatok:

Sobota: Spomienka – sv. Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi

Nedeľa: Desiata nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 136, 137, 144, 150, 152.

2. V nedeľu sa bude konať procesia k Božiemu Telu.

 

Ondrochov: Sv. omša: Streda o 16.30, Štvrtok o 17.45, Nedeľa o 09.15

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30, Štvrtok o 16.30, Nedeľa o 08.00