Poriadok bohoslužieb od 11. 06. 2012 do 17. 06. 2012

Rímsko – katolícka Cikrev, Farnosť

Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum             Deň            Čas sv. omše       Úmysel sv. omše

11. 06. 2012     Pondelok       18.00                     - na úmysel

12. 06. 2012     Utorok          18.00                     - za ružu Oľgy Bučekovej

13. 06. 2012     Streda          18.00                     + Rudolf Belák, manž. Amália

14. 06. 2012     Štvrtok          07.00                     - na úmysel

15. 06. 2012     Piatok           19.00                     - za ctiteľov Božského srdca

16. 06. 2012     Sobota          07.00                     - za farníkov

17. 06. 2012     Nedeľa          10.30                    - za prvopríjmajúce deti

 

Liturgický kalendár

Pondelok: Spomienka – sv. Barnabáša, apoštola

Utorok:

Streda: Spomienka – sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi

Štvrtok:

Piatok: Slávnosť – Najsvätejšiho Srdca Panny Márie

Sobota: Spomienka – Nepoškvrneného Srdca Ježišovho

Nedeľa: Jedenásta nedeľa v období cez rok

Oznamy

1. Upratovanie kostola č. d. 156, 160, 165, 167.

Ondrochov: Sv. omša: Piatok o 17.45, Nedeľa o 09.15

Nový Svet: Sv. omša: Piatok  o 16.30, Nedeľa o 08.00