Poriadok bohoslužieb od 18. 06. 2012 do 24. 06. 2012

Rímsko – Katolícka Cirkev, Farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Lipová

Poriadok bohoslužieb

 

Liturgické obdobie: Cez rok

Dátum   Deň       Čas sv. omše    Úmysel sv. omše

18.06.     Pondelok  18.00     - na úmysel

19.06.     Utorok     18.00     + Viliam a Mária Vargoví  a syn Štefan

20.06     Streda      18.00     - na úmysel

21.06.     Štvrtok     18.00     + Štefan Polák, manželka Katarína a rodičia z oboch strán

22.06     Piatok       18.00     - za farníkov

23.06.     Sobota     07.00      + Jozefína Humeličová, manžel Viliam a zosnulí z rodiny

24.06.     Nedeľa    10.30     - za jubilantov

Liturgický kalendár

Pondelok:

Utorok:

Streda:

Štvrtok: Spomienka – sv. Alojza Gonzágu, rehoľníka

Piatok:

Sobota:

Nedeľa: Slávnosť – Narodenie sv. Jána Krstiteľa  Najsvätejšej Trojice

Oznamy

  1. Upratovanie kostola č. d. 156, 160, 165, 167.
  2. Srdečne pozývame našich jubilantov mesiaca jún a ich rodiny v nedeľu na sv. omšu. Sú to títo: p. Antónia Kvasnovská, p. Želmíra Močkorová, p. Anton Blaho, p. Marta Búdová, p. Pavol Chalupka, p. Elemír Pápai, p. Vít Ondrušek.
  3. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol.

 

Ondrochov: Sv. omša: Štvrtok o 16.30,  Nedeľa o 09.15.

Nový Svet: Sv. omša: Utorok o 16.30, Nedeľa o 08.00